Den mest klassiska bilden av filosofisk klarsynthet är Platons grottliknelse. Liknelsen berättar hur en grupp människor sitter fastbundna i en grotta och det enda de kan se är skuggor på väggarna. Eftersom de inte känner till något annat tolkar de detta som verkligheten. En av fångarna lyckas dock bryta sina bojor, fly från grottan och bländas av solen. Denna människa är enligt Platon den fritänkande filosofen. När han sedan återvänder till grottan blir han inte trodd av de andra fångarna och blir hånad.

The MatrixDenna föreställning, att den vardagliga verkligheten är en illusion som det är möjligt att se igenom, är något som ständigt återkommer. Den återfinns i de flesta religioner, särskilt tydligt inom buddhismen med dess föreställning om upplysning. Filmen ”The Matrix” är en modern variant av grottliknelsen, grottan och skuggorna har här ersatts av en datorsimulerad, virtuell verklighet. Sannolikt finns här en koppling till hur internet alltmer kommit att genomtränga det vardagliga livet.

Det är mot den bakgrunden man tolka den uppsjö av konspirationsteorier som frodas på nätet. Det kryllar av hemsidor som säger sig avslöja sanningen om allt från månlandningen och 11 September-attackerna till Estoniakatastrofen och Palmemordet. De som sägs ligga bakom konspirationerna är ofta organisationer som Illuminaterna, Frimurarna eller Bilderbergergruppen vilka styr världen i hemlighet. Om den vardagliga verkligheten är en illusion går allt att betvivla. Det enda konspirationsteoretikern har att förlita sig på är sig egen klarsynthet.

 

Dolkstötslegenden

Den konspirationsteori som har haft störst inflytande är sannolikt dolkstötslegenden. Den uppstod i Tyskland efter första världskrigets slut. Enligt dolkstötslegenden hade den tyska armen blivit besegrad i fält, Tysklands kapitulation berodde på hemmafrontens och politikernas svek. Ytterst lades skulden på judarna.

Det är en tankefigur som sedan inte försvunnit utan tvärtom ofta återkommit. Till exempel lade skulden för det amerikanska nederlaget i Vietnam av vissa på hemmaopinionens svek, hade de valt att stanna i Vietnam skulle de till slut ha segrat. Även teorierna kring 11 september som lägger skulden på de egna myndigheterna kan ses som en modern variant av dolkstötslegenden.

Det är dock i Europa som dolkstötslegenden återkomsts märkts tydligast. Enligt de varianter som frodas där konspirerar politikerna, medierna och eliten för att sälja ut de egna länderna till utlänningar. Kärnan i dolkstötslegenden är att det nuvarande samhället är sjukt och degenerat, och skulden för detta läggs på en särskilt grupp människor. Dessa måste därför avlägsnas, om nödvändigt med råast tänkbara metoder.

Vad beror då det detta på? En viktig orsak är sannolikt just den framträdande roll som internet och andra medier fått i det vardagliga livet. Medierna upptas till stor del av företag vars främsta intresse är att göra vinst och politiker var främsta intresse är att vinna val. I ett sådant medieklimat har sanningen inte särskilt stort värde. Därför brister tilliten mellan medborgaren och samhället. Apati, cynism och likgiltighet är vanliga tillflyktsorter, konspirationsteorin en annan. På så sätt föder det fria samhället sina egna fiender.