Vilka synfel kan jag åtgärda med hjälp av kontaktlinser?

De synfel som man kan korrigera med hjälp av kontaktlinser beror vanligtvis på brytningsfel. Det innebär att ögats brytande system är för starkt eller för svagt i förhållande till ögats längd, så att de inkommande ljusstrålarna inte bryts mot näthinnan. Det kan vara för att ögats lins har fel form, eller på rubbningar i ögats tillväxt. Kontaktlinser eller glasögon korrigerar detta, så att ljuset bryter korrekt.

Om det brytande systemet är för starkt, för att hornhinnan är för krökt eller ögat för långt, uppkommer närsynthet, eller myopi. Man ser då bra på nära håll, men dåligt på långt håll. Det är ett av de vanligaste synfelen, runt 10% av Sveriges befolkning har det. Synfelet kan korrigeras med hjälp av konkava linser, som kompenseras för ögats alltför konvexa brytning.

Om det krävs en glasögonkorrektion starkare än än minus 6 eller minus 7 dioptrier räknas det som grav närsynthet eller grav myopi. Det beror vanligtvis på rubbningar i ögats tillväxt, så att det blir för långt. Kontaktlinser är då att föredra för att korrigera det, eftersom glasögonens starka korrigering leder till en bildförminskning, något som man slipper om man använder kontaktlinser.

Vid grav myopi är näthinnan ovanligt skör. Det finns då risk att det uppkommer bristningar, vilket man upplever som ljusblixtfenomen. Det kan också uppkomma allvarliga problem som blödningar på näthinnan, näthinnelossning och nedsättning på makula, gula fläcken. I så fall bör man uppsöka en ögonläkare omgående.

Den vanligaste formen av ögonfel är dock översynthet, hyperopi. Man räknar med att runt 80 % har någon form av översynthet. Här är ögats brytande system för svagt, för att hornhinnan är för konkav, eller ögat för kort, eller på grund av en kombination av dessa faktorer.

Unga människor märker vanligtvis inte av sin hyperopi. Det är först när man kommer upp i medelåldern, då ögats lins får svårare att ställa om, som det börjar upplevas som ett problem. Omedvetet spänner man linsen hela tiden, och då uppkommer trötthet och huvudvärk. Synfelet kan neutraliseras med hjälp av konvexa linser. Kontaktlinser är att föredra, eftersom glasögon kan ge upphov till en irriterande bildförstoring.

När man i vardagligt tal pratar om brytningsfel menar man ofta astigmatism. Det innebär att ögats brytningsförmåga är olika i olika riktningar. T.ex kan man vara närsynt för vertikala linjer, samtidigt som man ser bra för horisontala. En inte för omfattande astigmatism kan korrigeras med kontaktlinser eller glasögon med s.k toriska linser. Astigmatisk kan också behandlas kirurgiskt med hjälp av excimerlaser, som LASIK eller PRK.

Med åldern kan man utveckla s.k ålderssynthet, eller prebyopi. Ögats lins tappar sin får svårare att ställa om, så skärpan blir inte rätt. För en person med normalt seende innebär det att hon ser suddigt på nära håll, samtidigt som han ser bra på långt håll. Detta kan åtgärdas med progressiva, bifokala eller multifokala kontaktlinser, eller med läsglasögon.

För en närsynt person innebär ålderssynthet att närsyntheten utjämnas. Han blir då tvungen att ta av sig kontaktlinserna när han läser på normalt håll, alternativt byta till svagare kontaktlinser eller använda separata läsglasögon.

Var hittar jag billiga kontaktlinser?
Det går lättast att hitta kontaktlinser billigt på internet genom att använda en sida hemsida för prisjämförelse. Läs mer här.

Är de billiga kontaktlinserna bra?
Kvalitén på kontaktlinserna behöver inte ha någonting med priset att göra. Se här varför.